Fakta om Ragdoll
Rasinfo och historia

Ragdollen är, som de flesta kattraser, en förhållandevis ny ras. Sedan dess entré i Sverige på 90-talet, har Ragdoll vuxit stadigt i popularitet för att idag ta platsen som den vanligaste renrasiga katten i svenska hem.

Den stora efterfrågan på Ragdolls beror givetvis på flera saker, men det som lockar mest är sannolikt deras goda rykte som en trygg, social och snäll katt. Detta älskvärda temperament var något som hade stort fokus när rasen kom till i USA på 60-talet och har fortsatt vara en viktig särprägel sedan dess.

Temperament

Det kan vara intressant att veta att det rent genetiskt oftast endast skiljer en enda gen mellan olika kattraser, trots att de både ser ut och beter sig olika. Vad innebär det i praktiken? Spelar det ingen roll vilken kattras man väljer? Spelar det någon roll om man väljer en raskatt eller huskattt? Det korta svaret är: Jo, det spelar roll. Men det långa svaret blir lite mer komplext eftersom det finns flera faktorer inblandade.

När vi pratar om Ragdollens temperament, är det viktigt att nämna att detta kan variera mellan individer, precis som för alla andra kattraser (och människor med för den delen). Både genetik, uppfostran av mamma, uppfödarens engagemang och inte minst miljön i det nya hemmet påverkar vilket temperament, personlighet och vilka egenskaper just din Ragdoll utvecklar. Studier visar även att beteende och personlighetsdrag har medel till hög ärftlighet och därför finns det tydliga beteendevariationer mellan raser (och huskatter) – därför får en aktivt beteendebaserad selektering inom aveln stora effekter på rasens framtida temperament. Det finns även en tydlig genetisk korrelation mellan olika personlighetsdrag, som t.ex. i Ragdollens fall då lathet ofta sammanfaller med lägre nivå av kontaktsökande.

Med det sagt så finns det en del särpräglande drag man brukar attribuera vår älskade Ragdoll:

  • Social – Ragdollen är generellt mycket social. Den vill vara där du är, är nyfiken på vad du gör och följer dig ofta från rum till rum, men vill helst inte ligger i knäet utan bredvid. Dock finns det en del undantag då vissa katter, framförallt hanar, kan gilla att krypa upp på dig och vara riktigt nära.
  • Hundlik – Man brukar ofta likna Ragdollens temperament vid en hunds. De är ofta mycket kontaktsökande och kommunikativa, och kommer oftast och möter både ägare och gäster vid dörren likt en hund. Ragdollen är också intelligent och för den som gillar en utmaning kan det vara roligt att införskaffa en “clicker” och prova på att träna sin kisse.
  • Trygg, lugn och snäll – Allt detta är egenskaper en Ragdoll ska ha, och som som stämmer för de flesta även om det finns undantag. Detta är ett typiskt exempel på att genetiken bara gör en del av jobbet – för att en katt ska bli trygg, lugn och snäll behöver den rätt förutsättningar för att bli det, dvs den behöver bli behandlad rätt, från födseln och resten av livet.
  • Lealös – En typisk egenskap hos många Ragdolls är att den blir avslappnad och slapp i kroppen när du lyfter den – som en trasdocka, som rasen fått sitt namn från. Många Ragdolls, kanske speciellt hanar och kattungar, gillar att slappa och sova på rygg med alla ben utsträckta åt sidorna. 
  • Lat – Större delen av dagen är Ragdollen en soffpotatis, eller en spa-katt som vi brukar kalla vår Artemis som spenderar mycket tid med att slappa på värmegolvet i badrummet. Det betyder inte att den inte är lekfull och behöver stimulans, för det gör de, men lekstunderna blir oftast inte så långa för vuxna katter och de kräver mindre yta då de generellt är mindre fysiskt aktiva än huskatter och många andra raskatter.

Rasstandard

Kattuppfödning handlar inte enbart om reproduktion av katter, utan om att aktivt arbeta för att bevara och utveckla rasen genom att avla fram friska katter med god mentalitet, fria från defekter och som följer rasstandard. Rasstandard för Ragdoll är uppfödarens vägvisare i avelsarbetet och anger i detalj hur en Ragdoll ska se ut. Den ligger även till grund för bedömningarna på alla kattutställningar.

Hela standarden finns att läsa i detalj på SRC:s hemsida, översatt till svenska, och i engelskspråkigt original på FIFE:s hemsida (PDF). Sammanfattningsvis anger standard bland annat följande:

Ragdollen är en medelstor katt med lång muskulös kropp och kraftig benstomme. Ögonen ska vara stora, lätt ovala och så djupblå som möjligt. Pälsen ska kännas silkig, vara medellång, tät och forma en krage runt huvudet. Svansen ska vara lång och buskig stora, runda tassar med tofsar. Öronen ska vara medelstora, lätt rundade och placerade brett isär.

 

Färg & mönster

På Pixelkattens fokuserar vi på att avla på den blå färgen och har hittills fått framförallt colourpoint men även mitted.

Men Ragdollen finns i oerhört många färg- och mönstervarianter:

Ragdollen finns i 3 olika mönster­varianter; colourpoint, mitted och bicolour. Den finns i 10 olika färger; brunt, blått, choklad, lila, rött, creme, bruns­köldpadds­maskad, blå­sköldpadds­maskad, choklad­sköldpadds­maskad och lila­sköldpadds­maskad. Ragdollen finns också i alla tabby­varianter så totalt blir det 20 olika färger och eftersom alla tre varianterna kan ha dessa färger så finns det total 60 olika varianter av ragdoll!

SRC 2020

Vi jobbar på att fylla ut denna sektionen, tillsvidare finner du mer info om färger och mönster på SRC och Ragdollklubben.

Ragdollens historia

Det är fascinerande att fundera på hur alla kattraser blivit till – inte minst om man känner till att alla tamkatter i världen härstammar från samma art, nämligen den afrikanska vildkatten Felis Silvestris Lybica.

Felis Silvestris Lybica | Bild: Britannica.com
Felis Silvestris Lybica | Bild: Britannica.com

SE* Pixelkattens Apollo 6v
SE* Pixelkattens Apollo 6v

Det otämjda husdjuret

Den moderna tamkattens arvsmassa endast skiljer sig marginellt från dess vilda förfäder, jämfört med andra domesticerade djur såsom hunden och hästen. Forskare menar att detta är bevis för att katten (ännu) inte tämjts i lika hög utsträckning som andra arter och anledningen till detta tros vara att människan genom tiderna snarare tolererat katten i sin närhet, än nyttjat den som tamdjur. När människan blev bofast och började bedriva jordbruk för ca 12000 år sedan, under vad som kallas den neolitiska revolutionen, började man även domesticera djur som på ett eller annat sätt var till nytta. Som följd påbörjades även en slags förädling av de domesticerade djuren då man avlade på de mest fördelaktiga egenskaperna. Katten var inte ett av dessa djur. Det var katten som drogs till människan, inte tvärtom, därför att människans bosättningar medförde frodiga jaktmarker. Människan tros ha tolererat katten då den trots allt fångade en och annan mus (men inte tillräckligt många för att konkurrera med hunden) vilket med tiden ledde till att katten och människan vandes vid varandras indirekta närhet utan att någon egentlig domesticering ägde rum.

Trots att människor levt sida vid sida med katten i tusentals år har katten alltså inte tämjts i lika hög utsträckning som exempelvis hunden. Detta innebär – precis det som du med största sannolikhet känner mycket väl till – att katten haft möjlighet att förbli lite mer egensinnig och självständig än våra andra husdjur. Men en viss påverkan på arvsmassan har det trots allt blivit:

Åtminstone 13 gener skilde sig åt mellan tama och vilda katter. Från tidigare studier på möss vet man att dessa gener kodar för beteenden som att vara mindre rädd för främmande situationer och möjlighet till att lära sig nya saker när man får belöning

(Söderström, 2017, s. 18)

Även mellan olika kattraser finns det en viss genetisk skillnad, dock rör det sig oftast enbart om en enda särskiljande gen. Anledningen till detta tros bero på det korta tidspann under vilket man aktivt avlat kattraser – de flesta av de raser som finns idag är yngre än 75 år och av de uppskattningsvis 600 miljoner tamkatter i världen utgörs endast ca 3% av raskatter.

Ragdollens uppkomst

Ragdollen uppkom som ras i Californien under 60-talet genom urmodern Josephine, en långhårig vit hona av ospecificerad ras (så.k. huskatt). Josephine hade utvecklat ett älskvärt socialt och tryggt temperament som uppfödaren Ann Baker ville avla vidare på. Hon ville även förstärka egenskaper såsom stor storlek, blå ögon och en kropp som blir avslappnad när man lyfter den. Två olika perserliknande hanar vid namn Daddy Warbucks och Blackie (kan ha varit en Burma) valdes ut för parning. Dessa 3 individer gav upphov till en tvådelad avelsbas som lekfullt kallades Light side och Dark side.

Ragdollens ursprung

Planen var att skapa en genetisk uppdelning mellan de två olika sidorna. Detta var för att i kommande steg kunna avla in en rasren katt med en annan genpool, och på så sätt undvika de genetiska defekter som följer vid hård inavel.

– Scandinavian Ragdoll Club

Katterna som tillhörde light side hade slank tubformad kropp, höga ben, en långt och rakt nosparti samt stora triangelformade öron. Darkside-katterna var istället av en mer bastant, “cobby” typ med mer kompakt ansikte och avsevärt mindre öron. Dessa båda typer korsades sedan strategiskt för att uppnå “den ultimata Ragdollen”. Mer om Ragdollens historia finns att läsa på Ragdoll Fanciers Club.

Ragdoll godkändes som ras i FIFe år 1990 och två år senare registrerades den första Ragdollen inom SVERAK.

Ann Baker med Fugianna
Ann Baker med Fugianna | Bild: rfci.org
Daddy Warbucks | Bild: rfci.org
Josephine
Ragdollens urmoder Josephine | Bild: rfci.org
Källor

Söderström, Bo (2017). Hur tänker din katt? Stockholm: Bonnier Fakta.

Turner, D.C. & Bateson, P. (2014). The Domestic Cat – The biology of its behaviour. 3rd ed. New York: Cambridge University Press.

Salonen, M., Vapalahti, K., Tiira, K. et al. (2019). Breed differences of heritable behaviour traits in cats. Sci Rep 9, 7949 https://www.nature.com/articles/­s41598-019-44324-x

Migiro, Geoffrey (2018, 7 Nov). How Many Cats Are There in the World?  https://www.worldatlas.com/articles/how-many-cats-are-there-in-the-world.html

Ragdoll Fanciers Club (2019). Ragdoll History. http://rfci.org/ragdoll-history/

Ragdollklubben (2019). Rasbeskrivning. https://www.ragdollklubben.com/ragdoll/­rasbeskrivning

Ragdollklubben (2019). Historia. https://www.ragdollklubben.com/ragdoll/­historia-8993

SVERAK (2019). Ragdoll.  https://www.sverak.se/kattraser/ragdoll/ 

Scandinavian Ragdoll Club (2019). Historia. https://scandinavianragdoll.com/rasen/historia/

Agria Djurförsäkring (2018, 26 jun). Vanligaste kattraserna 2018. https://www.agria.se/katt/artiklar/om-katt/vanligaste-kattraserna/

Nytt på Pixelkatten

Följ oss på Instagram@pixelrag