Så arbetar vi med
hälsa och avel

Det viktigaste i vårt avelsarbete är friska och sunda katter. Vi arbetar för att bidra till en god utveckling av den fantastiska rasen Ragdoll genom att göra välplanerade parningar och ta fram så rastypiska katter som möjligt. Vi ställer ut lite grann för att det är roligt med extra merit och att man lär sig så mycket på utställning och genom att träffa andra uppfödare. Men det viktigaste av allt är och kommer alltid vara att våra katter och kattungar är friska och mår bra såväl fysiskt som mentalt. Att vårda och föra vidare Ragdollens fantastiska temperament som sällskapskatt är vårt huvudmål i den småskaliga avel vi bedriver.

Vi innehar stamnamn från SVERAK sedan 2018 och vi följer SVERAK:s regler och riktlinjer för uppfödning och katthållning samt rasklubbarnas hälsorekommendationer.

Uppfödningen

Vi har en småskalig uppfödning i hemmiljö. Katterna lever fullständigt integrerade i våra liv och vi arbetar aktivt med socialisering och uppfostran av våra kattungar. Vi spenderar individuell tid med varje kattunge dagligen, vilket gör att vi får en mycket god bild av såväl personlighet som hälsotillstånd.

Varje katt eller kattunge ska dagligen ges individuell uppmärksamhet. Detta inbegriper också hantering, vilket möjliggör kontroll av det allmänna hälsotillståndet.

FIFe:s regler för UPPFÖDNING och STAMBOKFÖRING 2019 2.2.1§

Födsel

Under dräktigheten får mamman lugn och ro, specialfoder och extra mycket kärlek ❤️. Vi är närvarande hela födseln och håller nästintill kliniskt rent i bolådan då nyfödda kattungar är oerhört infektionskänsliga och vi kontrollerar även temperaturen på bolådan. När de föds får kattungarna en färgmarkering som gör att vi kan se skillnad på dem fram tills de utvecklar egna drag, färger och mönster.

Tillväxt

Vi gör vårt yttersta för att kattungarna ska vara friska och trygga, och vi övervakar omsorgsfullt deras tillväxt och utveckling. Kort efter födseln vägs de och vi följer sedan viktuppgången minituöst – först dagligen och senare veckovis fram till flytt. Märker vi några avvikelser i varesig vikt eller allmäntillstånd tar vi till åtgärder för detta, exempelvis stödmatning. Kattungarna lever på en gradvis utökad boyta som vi expanderar allteftersom de växer, vilket hjälper till att kontrollera deras energiförbrukning samt hålla dem trygga när de är som minst.

Foder

Kattungarna växer upp på kvalitetsfoder med högt energiinnehåll och optimal sammansättning för deras utveckling. Det primära fodret vi ger dem är Royal Canin Mother & Babycat och de får även smaka blötmat för små kattungar då och då.

Vaccination

Våra katter vaccineras årligen för skydd mot kattpest, kattsnuva och kattherpes och kattungarna vi säljer är grundvaccinerade 2 gånger med samma skydd.

Vid överlåtelse får våra kattungeköpare med sig information om vaccination och ett klistermärke att sätta i vaccinationskortet (om man vill) för att lättare komma ihåg rekommendationerna.

Vi använder enbart Purevax

Det finns primärt 2 olika producenter av de vaccin som används: Nobivac och Purevax. Vanligtvis är det Nobivac som finns inne hos vetrinärklinikerna då dessa är lite billigare än Purevax motsvarighet. Både vi och andra Ragdolluppfödare har råkat ut för allvarliga reaktioner av Nobivac-vaccin. Resultatet av en egen poll* i ett välanvänt Ragdollforum för uppfödare visade ca 8 gånger högre risk att någon gång drabbas av måttliga till allvarliga biverkningar av ett vaccin från Nobivac än ett från Purevax.

Biverkningar av vaccin kan bero på många olika saker, men vi har anledning att misstänka att det i detta fall kan handla om en överkänslighet för levande vaccin mot Calicivirus. Purevax använder istället avdödat vaccin mot Calicivirus. Vid överlåtelse får våra kattungeköpare med sig information om vaccination och ett klistermärke att sätta i vaccinationskortet (om man vill) för att lättare komma ihåg rekommendationerna. Mer info om vad du får med dig vid kattungeköpet finns i infon om kattungepaketen.

* Omröstning i Facebook-gruppen Ragdoll Diskuteras, www.facebook.com/groups/ragdolldiskuteras. Resultat hämtat 2020-01-06. Av de totalt 146 personer som svarande på frågan om de någonsin råkat ut för måttliga till allvarliga biverkningar av ett vaccin, hade 111 aldrig råkat ut för det, 30 av enbart Nobivac och 5 av både Nobivac och Purevax. Ingen hade råkat ut för biverkningar av enbart Purevax.

Hälsoprogram

För raser med hög risk för genetisk sjukdom, exempelvis Norsk skogskatt, Maine Coon och Abessinier, finns det obligatoriska hälsoprogram i FIFe och SVERAK:s regler för stambokföring och uppfödning. Dessa hälsoprogram baseras på olika typer av hälsotester som DNA-analyser och ultraljuds-screening, och är utformade med syfte att förebygga och på sikt eliminiera ärftliga sjukdommar och defekter.

Idag uppmärksammas kattaveln på ett annat sätt än tidigare och SVERAK-uppfödare lägger ned ett stort arbete för att arbeta med olika rasers utveckling. Detta tillsammans med hälsoprogram har resulterat i att raskatterna idag ofta är friskare än tidigare.

FIFe:s regler för UPPFÖDNING och STAMBOKFÖRING 2019

FIFe och SVERAK har inget specifikt hälsoprogram för Ragdoll. Dock har rasklubbarna Ragdollklubben och Scandinavian Ragdoll Club gått ihop och utformat ett gemensamt hälsoprogram med syfte att bekämpa hjärt- och njursjukdom som är de vanligaste ärftliga sjukdommarna för alla katter idag, oavsett ras. I tillägg till detta har SRC utfärdat ett antal ytterligare avelsrekommendationer som vi följer i vårt avelsarbete.

Vi följer SRC:s avels­rekommendationer
 • Ultraljuds­­screening av hjärta (HCM)
 • Ultraljuds­­screening av njurar (CIN)
 • DNA-test för att upptäcka HCM-bärare
 • Blod­gruppering av avels­honor för utesluta blodgrupp B
 • Kontroll av stamtavlor för att undvika att dubblering av katten som är nuvarande sista gemensamma nämnare för dvärgväxt­­problematiken
Referenser

FIFe:s regler för UPPFÖDNING och STAMBOKFÖRING samt hälsoprogram inom FIFe och SVERAK (2019)

Fédération Internationale Féline (FIFe) – fifeweb.org

Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) – sverak.se

Scandinavian Ragdoll Club (SRC) – scandinavianragdoll.com

Ragdollklubben – ragdollklubben.com

Våra kattungar är minst 12 veckor när de flyttar, enligt SVERAK och Jordbruksverkets regler.
Dessa regler finns till för att skydda katterna. Om kattungen tvingas lämna sin mamma vid för tidig ålder kan detta medföra att katten blir socialt otrygg, får problem med immunförsvar och allmänhälsa samt löper risk att utveckla olika beteendeproblem. Mer info om kattens utveckling finns att läsa hos SVERAK.

En ragdollkattunge från Pixelkattens är vid flytt:

 • Minst 12 veckor gammal
 • Vaccinerad mot kattpest och kattsnuva
 • Registrerad i SVERAK och åtföljd av stamtavla
 • Veterinärbesiktigad och fullt frisk
 • Försäkrad i Agria fram till flytt (går att ta över som ny ägare utan avbrott)
 • Dolda felförsäkrad i 3 år
 • ID-märkt med mikrochip
 • Socialiserad och rumsren

Du får även kattungepaket med dig hem samt medlemskap i ett år hos Scandinavian Ragdoll Club.

Nytt på Pixelkatten

Följ oss på Instagram@pixelrag